MÁY ÉP VIÊN

Gia Công Cơ Khí Chính Xác

Khuôn Mẫu

thông tin liên hệ
Mr. Dũng
- 0972 034 982

TIỆN - PHAY- CẮT DÂY- XUNG CNC

VK 02
VK 02
VK07
VK07
VK04
VK04
VK01
VK01
Mặt bích
Mặt bích
VK 05
VK 05
VK 03
VK 03
Mặt bích
Mặt bích
VK 06
VK 06
Ụ trượt máy cán ống
Ụ trượt máy cán ống
Cần gạt
Cần gạt