MÁY ÉP VIÊN

Gia Công Cơ Khí Chính Xác

Khuôn Mẫu

thông tin liên hệ
Mr. Dũng
- 0972 034 982

TIỆN - PHAY- CẮT DÂY- XUNG CNC

VK01
VK01
VK 02
VK 02
VK07
VK07
VK04
VK04
Mặt bích
Mặt bích
VK 06
VK 06
Ụ trượt máy cán ống
Ụ trượt máy cán ống
Cần gạt
Cần gạt
Mặt bích
Mặt bích
VK 05
VK 05
VK 03
VK 03