Gia Công Cơ Khí Chính Xác

Khuôn Mẫu

Đồ Gá - Jig

thông tin liên hệ
Mr. Dũng

0903 493 982 - 0972 034 982

Gia công cơ khí chính xác

VK01
VK01
VK 02
VK 02
VK07
VK07
VK04
VK04
Mặt bích
Mặt bích
Ụ trượt máy cán ống
Ụ trượt máy cán ống
Cần gạt
Cần gạt
Mặt bích
Mặt bích
VK 05
VK 05
VK 03
VK 03
VK 06
VK 06