Gia Công Cơ Khí Chính Xác

Khuôn Mẫu

Đồ Gá - Jig

thông tin liên hệ
Mr. Dũng

0903 493 982 - 0972 034 982

Gia công cơ khí chính xác

VK01
VK01
VK 02
VK 02
VK07
VK07
VK04
VK04
Mặt bích
Mặt bích
VK 06
VK 06
Mặt bích
Mặt bích
VK 05
VK 05
VK 03
VK 03
Ụ trượt máy cán ống
Ụ trượt máy cán ống
Cần gạt
Cần gạt