Gia Công Cơ Khí Chính Xác

Khuôn Mẫu

Đồ Gá - Jig

thông tin liên hệ
Mr. Dũng

0903 493 982 - 0972 034 982

Đồ gá hàn

Đồ gá hàn 02
Đồ gá hàn 02
Đồ gá hàn 01
Đồ gá hàn 01
Đồ gá hàn 03
Đồ gá hàn 03