Gia Công Cơ Khí Chính Xác

Khuôn Mẫu

Đồ Gá - Jig

thông tin liên hệ
Mr. Dũng

0903 493 982 - 0972 034 982

Khuôn đúc áp lực

Khuôn đúc áp lực
Khuôn đúc áp lực