Gia Công Cơ Khí Chính Xác

Khuôn Mẫu

Đồ Gá - Jig

thông tin liên hệ
Mr. Dũng

0903 493 982 - 0972 034 982

Khuôn Mẫu

Khuôn xốp
Khuôn xốp
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn ép nhựa
Khuôn đột dập
Khuôn đột dập
Khuôn đột dập
Khuôn đột dập
Khuôn đột dập
Khuôn đột dập
Khuôn đột dập
Khuôn đột dập
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn đúc
Khuôn thổi nhựa
Khuôn thổi nhựa
Khuôn dập Pano cửa tôn
Khuôn dập Pano cửa tôn

Đồ gá

Đồ gá hàn 01
Đồ gá hàn 01
Đồ gá mặt bích
Đồ gá mặt bích
Đồ gá mặt bích
Đồ gá mặt bích
Bộ gá ép hơi
Bộ gá ép hơi

Gia Công Cơ Khí Chính Xác

VK 06
VK 06
Ụ trượt máy cán ống
Ụ trượt máy cán ống
Cần gạt
Cần gạt
Đồ gá lắp ráp linh kiện điện tử
Đồ gá lắp ráp linh kiện điện tử
Mặt bích
Mặt bích
VK01
VK01
VK 02
VK 02
Mặt bích
Mặt bích
VK 05
VK 05
VK 03
VK 03
VK07
VK07
VK04
VK04
Mặt bích
Mặt bích
Trục máy tàu
Trục máy tàu

Tin tức